BEČ
BECC
BEC

BEČ

22.11.-25.11.2019.

AUTOBUSOM IZ SARAJEVA (4 DANA/2 NOĆENJA)


1. i 2. dan (22.11./23.11.2019.)  SARAJEVO – BEČ

Okupljanje putnika ispred Zemaljskog Muzeja i polazak autobusa 22.11. 2019. godine u 21:00. Putovanje kroz BiH, noćna vožnja kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku i Austriju uz usputne pauze po potrebi grupe. Po dolasku u Beč slijedi slobodno vrijeme ili fakultativno razgledanje grada: Stefan plac, Katedrala sv. Stefana, Anker sat, gradske zidine, Hofburg, Bundeskanzleramt…slobodno vrijeme i ponovno okupljanje grupe i vožnja prema hotelu. Po dolasku slijedi prijava u hotel, slobodno vrijeme i Noćenje.

 

3.dan (24.11.2019.) BEČ – BEČKA ŠUMA – SEGROTE – BEČ

Doručak. Slobodno vrijeme ili fakultativni obilazak čuvene Bečke šume u kojoj se nalazi zdanje Majerling. Ovde je često boravio Rudolf, jedini sin Franca Jozefa i čuvene carice Elizabete (Sisi). Poseban kuriozitet je da je u Majerlingu Rudolf usmrtio svoju ljubavnicu Mariju Večeru, a potom izvršio samoubistvo 1889. godine. Slijedi obilazak velikog kompleksa jednog od najstarijih manastira u Evropi – Hajligenkrojca. Manastir je osnovan 1133. godine i pripada redu cistercita. Nakon obilaska, vožnja do Segrote, najvećeg podzemnog jezera na svijetu. Nastalo je posle velike eksplozije u nekadašnjem rudniku gipsa 1912. godine kada se 20 miliona litara vode slilo u rudnik i pećine. Tokom Drugog svjetskog rata u pećini se nalazila fabrika aviona u kojoj je bilo preko 2000 ljudi. Jedinstven doživljaj je vožnja brodićem po jezeru koje se nalazi na 60 m. ispod zemlje. Povratak u Beč. Noćenje.

 

4.dan (25.11.2019.) BEČ –  BRATISLAVA – SARAJEVO

Doručak. Odjava iz hotelskih soba i slobodno vrijeme do polaska prema Bratislavi. Po dolasku slijedi slobodno vrijeme u centru grada ili posjeta shopping centru Eurovea. Okupljanje grupe i nastavak voznje prema Sarajevu kroz Mađarsku, Hrvatsku i BiH. Planirani dolazak u Sarajevo u vecernjim satima. 

 

CIJENA ARANŽMANA : 199,00 KM za rezervacije do 31.07.2019.

CIJENE: 219,00 KM ZA  REZERVACIJE do 31.08.2019.

CIJENAZA OSTALE REZERVACIJE: 239 KM

*** SA UPLATOM AVANSA PUTNIK PRIHVATA OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

**MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA, JER ONI ČINE SASTAVNI DIO UGOVORA O PUTOVANJU, I OBAVEZUJUĆE SU ZA OBJE UGOVORNE STRANE.

CIJENA UKLJUČUJE:

  ·         Prevoz autobusom prema programu putovanja

  ·          2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3/4* u Beču u dvokrevetnim I trokrevetnim sobama,

  ·         Usluge predstavnika agencije, organizatora putovanja

  ·         Troškove organizacije i rezervacije – minimalno 25 prijava

 

CIJENA ARANZMANA NE UKLJUČUJE:

        Fakultativni izleti: Beč 15€, Bečke šume – cijena izleta ce biti naknadno objavljena. ( Da bi se realizovali fakultativni izleti potrebno je minimalno 15 prijava. U slučaju nedovoljnog broja prijava agencija zadržava pravo otkaza fakultativnog izleta)

·         Eventualne ulaznice za muzeje i druge objekte od interesa, karte za gradski prevoz

        Doplatu za 1/1 (jednokrevetnu sobu) – na upit

        PZO osiguranje 8 KM, osobe starije od 60 godina plačaju 16 KM

        Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 80 KM

 

*** OBAVEZNO PROVJERITI DATUM VAŽENJA PASOŠA – MINIMALNO 90 DANA OD DANA ULASKA U ZEMLJE EU

*** AGENCIJA VRŠI RASPORED GDJE KOJI PUTNIK SJEDI U AUTOBUSU

 

Za putovnje vrijede opšti uslovi putovanja Putničke agencije M-97 d.o.o. Sarajevo.

Kalkulacija je rađena na bazi minimalno 20 prijava.

 

Napomene :

 

•   Organizator putovanja je M-97 doo Sarajevo

•   Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu

•   Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava

•   Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

•   Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIIMA PUTOVANJA M-97 doo Sarajevo

•   Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti tačno vrijeme i mjesto polaska grupe

•   Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise

•   U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

•   Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca

•   Putnik je dužan poštovati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja

•   U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

•   Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

•   Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 30 putnika za europska putovanja

•   U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava

 

putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja

•   Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija

•   Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa

•   Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana

•   Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije

•   Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće

•   Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Napomene u vezi sa smještajem:

•   Organizator putovanja, M-97 doo Sarajevo, nema uticaja na raspored putnika po sobama u hotelima. Hoteli vrse raspored putnika. Soba koju vidite na slici na internet ili nekoj drugoj publikaciji, ne mora da odgovara sobi koju će putnici dobiti.

•   U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 

•   Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitetu usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to ovisi isključivo o smještajnom objektu

•   Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

•   Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

•   Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja

•   Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnost

 

Beč je glavni grad Austrije, i jedna od devet austrijskih saveznih država. Administrativno je podijeljen na 23 kotara (njem. Bezirk). S više od 1.800.000 stanovnika (2.400.000 milijuna na širem području grada) je 10. najveći grad Europske unije, daleko najveći grad Austrije i njeno političkogospodarsko i kulturno središte. Grad leži na Dunavu u najistočnijem dijelu Austrije nedaleko od granice s SlovačkomMađarskom i Češkom, na raskršću putnih pravaca sjever-jug, povezujući Baltik s Jadranom, i zapad-istok, povezujući zapadnu i srednju Europu s jugoistočnom Europom i dalje Azijom. Povijest Beča počinje prije više od 4 tisućljeća čime se područje grada svrstava među najstarije ljudske naseobine na svijetu. Beč je tako jedna od najstarijih metropola u srcu Europe, carski grad i mjesto ukrštanja raznih kultura i utjecaja, grad koji je stoljećima imao vodeću ulogu u kreiranju političke scene Europe i ovog dijela svijeta. Bio je sjedište imperatora Svetog rimskog carstva, glavni grad Austrijskog carstva te Austro-Ugarske monarhije kada je i dostigao svoj vrhunac krajem 19. stoljeća i s oko 2.000.000 stanovnika predstavljao četvrti grad po veličini na svijetu (nakon LondonaPariza i New Yorka), kulturno središte, riječnu luku, industrijski i trgovački centar povezan s češkimmađarskim i južnoslavenskim zemljama. Sjedište je nekoliko međunarodnih organizacija: OPEC-a (Organizacije zemalja izvoznica nafte), IAEA-e (Međunarodne agencije za atomsku energiju) i UNIDO-a (Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda). Simbol Beča jest katedrala sv. Stjepana, sjedište bečkoga nadbiskupa, a zaštitnik grada jest sveti Leopold. Grad je, između ostalog, i jedno od najomiljenijih europskih odredišta turista iz čitavog svijeta ali i imigranata koji čine, posebno posljednjih godina, veliki dio u broju gradskog stanovništva. Grad godišnje posjete milijuna turista najviše zahvaljujući mnogobrojnim kulturno-povijesnim spomenicima i raznovrsnoj kulturnoj ponudi. Beč nosi i nadimak Glazbeni glavni grad je su u njemu živjeli kompozitori kao što je Wolfgang Amadeus Mozart ili Ludwig van Beethoven.