M-97 Tours / Sve ono o čemu ste maštali

NEW YORK I WASHINGTON

 20.11.-27.11.2019. -AVIONOM SARAJEVO - BEOGRAD - WASHINGTON

PLAN I PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan I 2. DAN (20. I 21.11.2019.) SARAJEVO – BEOGRAD – NEW YORK

Okupljanje grupe na sarajevskom aerodromu te let na relaciji Sarajevo – New York sa presjedanjem u Ostanbulu ili Beču….. Po slijetanju u New York slijedi transfer do hotela. Slobodno vrijeme ili Fakultativni obilazak Manhattna 1 dio. Odlazak do Gornjeg Menhetna i Harlema sa razgledom upečatljivih mjesta kao što su: Lincoln Center, The Dakota Apartments i katedrala St. John The Divine – najveća gotska katedrala na svijetu. Prolazićemo pored Muzeja Pete Avenije, Plaza Hotela, Trump Tower-a, Katedrale Sv. Patrika i Rokfeller Centra. Buku Times Square-a zamijenićemo kontrastom simpatičnih ulica Greenwich Village-a. Šetnja kroz uske ulice Chinatown-a doprinijeće još jednim dijelom sklapanju šarenolikog njujorškog mozaika. Povratak u hotel i noćenje.

 

Razgledanje Manhattna 1. i 2 dio, te krstarenje oko Manhetna – cca  140 USD

3.dan (22.11.2019.) NEW YORK

Doručak. Odlazak grupe na fakultativno kružno krstarenje oko Menhetna. Moći ćete uživati u  opuštajućem i osvježavajućem tročasovnom krstarenju dok otkrivate tajne ovog velikog grada: 3 rijeke, 7 mostova, 5 predgrađa, preko 25 renomiranih svjetskih obilježja uz veličanstveni pogled iz blizine na Kip Slobode. Nakon krstarenja Menhatnom, nas razgled cemo nastaviti obilaskom donjeg dijela Menhetna ( 2. dio). Tu se izmedju ostalog nalazi i Wall street ili takozvana njujorška berza, cuveni Brooklin most… Povratak u hotel. Noćenje.

 

4.dan (23.11.2019.) NEW YORK

Doručak. Slobodan dan. Predlažemo Vam da ovaj dan iskoristite za odlaska na jedan od simbola grada – Empire  State Building-a. Nakon toga, preporučujemo obilazak nekog od čuvenih muzeja, poput Metropoliten muzeja, Gugenheim muzeja ili Muzeja moderne umjestnosti. Prošetajte Centralnim parkom….

 

5.dan (24.11.2019.) NEW YORK – WASHINGTON  – NEW YORK

Doručak. Slobodno vrijeme ili fakultativni izlet u Washington (cijena izleta ce biti nakndano objavljena).

Vožnja autobusom prema Washingtonu sa polaskom u ranim jutarnjim časovima. Po dolasku u

Washington, krećemo u razgled grada: Kapitol, Bijela kuća, Spomenik Vašingtonu, Džordž town

Univerzitet, Katedrala, Memorijal Tomasa Džefersona, Linkoln Memorijal…Slobodno vrijeme. Povratak

u New York, noćenje.

 

6.dan (25.11.2019.) NEW YORK

Doručak. Slobodno vrijeme. Predlazemo Vam da ovaj dan iskoristite za shopping. Noćenje

 

7. i 8. dan(26.11. i 27.11.2019) NJU JORK – SARAJEVO

Doručak, odjava iz hotela i transfer prema aerodromu. prijava na let za Sarajevo sa presjedanjem u nekom od evropskih gradova. Detalje letova ćemo objaviti najkasnije 10 dana prije polaska. Planirani dolazak u Sarajevo, 27.11.2019, u podnevnim satima.

CIJENA: 2799 KM, za prvih 10 rezervacija ili za rezervacije do 01.08.2019. godine. Cijena kasnije za ostale rezervacije 2999 KM

 

U cijenu je uključeno:

· Prijevoz  autobusom na relaciji Sarajevo -Beograd

· Avio karte sa pripadajucim taksama prema itinereru putovanje

· Smještaj u  hotelu sa 3* ili 4* na bazi 5 noćenja sa doruckom u New Yorku.

· Usluge organizacije putovanja i vođa puta (minimalan broj putnika za ovo putovanje je 10)

 

U cijenu nije uključeno:

· Individualni troškovi

·Boravišna taksa- cca 50 KM po sobi

· PZO

· fakultativne izlete: cijene ce biti naknadno objavljene

· Vize – Svaki putnik predaje dokumentaciju za vizu individualno te snosi troškove iste. Agencija priprema dokumentaciju potrebnu za vize. Cijena vize cca 150 USD.

· Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit

1. Prilikom rezervacije do 60 dana prije polaska uplata 500 KM

3. 31 dana prije polaska treba biti izmiren cjelokupni iznos.

U slučaju da putnik ne izmiri uplate u gore navedenim terminima smatra se da je odustao od putovanja i za nejga se primjenjuju uslovi otkaza od strane putnika kako slijedi:

Otkazi od strane putnika:

2. U slučaju otkaza od 60 do 31 dan prije puta agencija zadrzava 50% iznosa aranžmana.

 

Napomene: 

 • Organizator putovanja je M-97 doo Sarajevo
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIIMA PUTOVANJA M-97 doo Sarajevo
 • Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise
 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca
 • Putnik je dužan poštovati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, M-97 doo Sarajevo, nema uticaja na raspored putnika po sobama u hotelima. Hoteli vrse raspored putnika. Soba koju vidite na slici na internet ili nekoj drugoj publikaciji, ne mora da odgovara sobi koju će putnici dobiti.
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitetu usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to ovisi isključivo o smještajnom objektu
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta


Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima


ZA PUTOVANJE VRIJEDE OPSTI USLOVI PUTOVANJA, PUTNICKE AGENCIJE M97 DOO SARAJEVO

Grad New York pruža se na tri ostrva: Staten IslandManhattan i Long Island (koji uključuje i gradske oblasti Queens i Brooklyn) i na poluostrvu Bronx. Smješten je na ušću rijeka Hudson i East River (Istočna rijeka) u Atlantski okean. Pored svojih prirodnih oblika ostrva grada New Yorka, naročito Manhattan su značajno proširena zemljanim nasipima u cilju stvaranja dodatnih prostora za gradnju. Primjer zemljišnog nasipa je Battery Park City, četvrt koja se nalazi na zapadnoj obali Manhattana, a čija je površina bila nasuta zemljom iskopanom prilikom kopanja temelja za gradnju Svjetskog trgovačkog centra, dviju zgrada blizanaca tokom 1970-ihgodina.

Najeći dio izvorne gradske topografije izmjenjen je gradnjom. Naime, prije dolaska evropskih doseljenika New York je bio izrazito brdovito područje. Urbanom gradnjom prirodna topografija je promijenjena, prostor je poravnat, a mnogi dijelovi su dobili nove, vještački napravljene topografske oblike.

Washington, D.C. je glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Dobio je ime po Georgeu Washingtonu, vrhovnom zapovjedniku američke vojske u Američkoj revoluciji i prvom predsjedniku SAD-a.

U Washingtonu su sjedišta sve tri grane američke savezne vlade (izvršne, zakonodavne i sudske), kao i sjedišta većine saveznih služba. Washington je usto sjedište Svjetske bankeMeđunarodnog monetarnog fonda i Organizacije američkih država, kao i mnogih drugih međunarodnih i nacionalnih ustanova. Washington također ima brojne američke spomenike, muzeje i sportske klubove, pa je jedno od glavnih turističkih odredišta u SAD-u. Osim toga, glavno gradsko šetalište National Mall se često koristi za masovne političke demonstracije.

Potrebni dokumenti:

Ø  Fotografija za pasos –  (45mm x 35mm) – bijela podloga – skenirana

Ø  Skeniran pasos – stranica sa fotografijom I ostalim podacima

Ø  Skenirana licna karta

Ø  Dokaz o ranijim putovanjima (skenirane vize, stranice sa pecatima…, avio karte…)

Ø  Izvod sa banke, kojim dokazujete da posjedujete sredstva potrebna za putovanje u Australiju

Ø  Potvrda o zaposlenju, penziji, studiju….

*** Svaka osoba treba individualno aplicirati za vize. Agencija ce pripremiti dokumentaciju, koja je potrebna od strane agencije. Prilikom rezervacije aranžmana, agencija ce se pobrinuti da u roku od 7 radnih dana dostavi dokumentaciju potrebnu za vizu, kao i spisak preostale dokumentacije, koju sam putnik treba da obezbjedi.

**** Agencija moze pomoci  u apliciranju za vizu, besplatno, nakon uplate avansa.