PRAG - BEČ

22.11.-25.11.2019. -AUTOBUSOM IZ SARAJEVA-

1. i 2. dan (22.11./23.11.2019.)  SARAJEVO – BEČ – PRAG

Okupljanje putnika ispred Zemaljskog Muzeja i polazak autobusa 22.11. 2019. godine u 21:00. Putovanje kroz BiH, noćna vožnja kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku i Austriju uz usputne pauze po potrebi grupe. Po dolasku u Beč slijedi slobodno vrijeme ili fakultativno razgledanje grada: Stefan plac, Katedrala sv. Stefana, Anker sat, gradske zidine, Hofburg, Bundeskanzleramt…slobodno vrijeme ponovno okupljanje grupe i vožnja prema Pragu. Dolazak u Prag u kasnim poslijepodnevnim satima. Prijava u hotel. Vrijeme za odmor. U večernjim satima opcija zajedničkog odlaska do centra grada gradskim prevozom. Povratak u hotel. Noćenje.

 

3.dan (24.11.2019.) PRAG 

Doručak. Slobodno vrijeme ili opcija Fakultativnog panormaskog i pješačkog obilaska grada: Praški dvorac na Hradčanima (najveći dvorac u Češkoj, mjesto gdje su češki kraljevi, rimski imperatori i čehoslovački predsjednici imali svoje urede, danas sjedište predsjednika Republike Češke), katedrala sv. Vita, bazilika sv. Đorđa, Zlatna ulica koja je sačuvala izgled iz XVI vijeka (uz doplatu)… Muzej Franca Kafke.. Nastavak razgledanja Malostranske namjesti, prelazak preko najstarijeg mosta u gradu (Karlov most), zatim odlazak na Starogradski trg (najdinamičnije mjesto u gradu gdje se nalazi i spomenik Janu Husu, stara gradska vijećnica sa svjetski poznatim astronomskim satom „Orloj”. Razgledanje završavamo na Vaclavskim namestima. Slobodno vrijeme u centru grada…Okupljanje grupe u dogovoreno vrijeme i vožnja prema hotelu. Po dolasku u hotel slijedi prijava i slobodno vrijeme. Noćenje.

 

4.dan (25.11.2019.) PRAG  –  BRATISLAVA – SARAJEVO

Doručak. Odjava iz hotelskih soba i u 09:00 polazak prema Bratislavi. Po dolasku slijedi slobodno vrijeme u centru grada ili posjeta shopping centru Eurovea. Okupljanje grupe i nastavak vožnje prema Sarajevu kroz Mađarsku, Hrvatsku i BiH. Planirani dolazak u Sarajevo u večernjim satima.  

CIJENA ARANŽMANA :

– 175 KM po osobi u trokrevetnoj sobi

– 185 KM po osobi u dvokrevetnoj sobi

-260 KM po osobi u jednokrevetnoj sobi

za rezervacije do 31.08.2019.

Cijena za rezervacije nakon 31.08.2019. se uvecavaju za 30 KM po osobi

*** SA UPLATOM AVANSA PUTNIK PRIHVATA OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

**MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA, JER ONI ČINE SASTAVNI DIO UGOVORA O PUTOVANJU, I OBAVEZUJUĆE SU ZA OBJE UGOVORNE STRANE.

 

CIJENA UKLJUČUJE:

·         Prevoz autobusom prema programu putovanja

·          noćenja sa doručkom u hotelu sa 3/4* u Pragu u dvokrevetnim I trokrevetnim sobama,

·         Usluge predstavnika agencije, organizatora putovanja

·         Troškove organizacije i rezervacije – minimalno 25 prijava

CIJENA ARANZMANA NE UKLJUČUJE:

        Fakultativni izleti: Prag 15 €,  Beč 15€  ( Da bi se realizovali fakultativni izleti potrebno je minimalno 20 prijava. U slučaju nedovoljnog broja prijava agencija zadržava pravo otkaza fakultativnog izleta)

·         Eventualne ulaznice za muzeje i druge objekte od interesa, karte za gradski prevoz

        Doplatu za 1/1 (jednokrevetnu sobu) – na upit

        PZO osiguranje 8 KM, osobe starije od 60 godina plačaju 16 KM

        Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 80 KM

        Proviziju na kartično plaćanje na rate – 7%; (Unicredit, Intesa i Raiffeisen banka)

 

 

 

*** OBAVEZNO PROVJERITI DATUM VAŽENJA PASOŠA – MINIMALNO 90 DANA OD DANA ULASKA U ZEMLJE EU

*** AGENCIJA VRŠI RASPORED GDJE KOJI PUTNIK SJEDI U AUTOBUSU

 

Za putovnje vrijede opšti uslovi putovanja Putničke agencije M-97 d.o.o. Sarajevo.

Kalkulacija je rađena na bazi minimalno 20 prijava.

 

Napomene :

 

•   Organizator putovanja je M-97 doo Sarajevo

•   Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu

•   Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava

•   Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

•   Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIIMA PUTOVANJA M-97 doo Sarajevo

•   Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti tačno vrijeme i mjesto polaska grupe

•   Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise

•   U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

•   Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca

•   Putnik je dužan poštovati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja

•   U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

•   Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

•   Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 30 putnika za europska putovanja

•   U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava

 

putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja

•   Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija

•   Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa

•   Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana

•   Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije

•   Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće

•   Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Napomene u vezi sa smještajem:

•   Organizator putovanja, M-97 doo Sarajevo, nema uticaja na raspored putnika po sobama u hotelima. Hoteli vrse raspored putnika. Soba koju vidite na slici na internet ili nekoj drugoj publikaciji, ne mora da odgovara sobi koju će putnici dobiti.

•   U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 

•   Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitetu usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to ovisi isključivo o smještajnom objektu

•   Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

•   Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

•   Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja

•   Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnost

 

Prag je glavni i s 1,3 milijuna stanovnika najveći grad Češke te njeno kulturno i gospodarsko središte. Zemljopisno leži u sredini Češke kotline na rijeci Vltavi, lijeva pritoka Labe. Uz stanovnike zabilježene u službenoj statistici, pretpostavlja se da u Pragu živi još oko 300.000 neprijavljenih osoba, tako da se ukupan broj stanovnika penje do 1,5 milijuna. Prag ima dobro očuvanu srednjovjekovnu gradsku jezgru: Hradčani i Malá Strana na lijevoj obali te Staré Město, Josefov i Nové Město (Stari, Josefov/Židovska četvrt i Novi grad) na desnoj obali Vltave. Od 1992. Stari dio Praga uvršten je u UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Europi kao divan primjer razvoja europskog grada od 11. do 18. stoljeća. Prag je godine 2000. bio jedna od europskih prijestolnica kulture.

Beč je glavni grad Austrije, i jedna od devet austrijskih saveznih država. Administrativno je podijeljen na 23 kotara (njem. Bezirk). S više od 1.800.000 stanovnika[2] (2.400.000 milijuna na širem području grada) je 10. najveći grad Europske unije, daleko najveći grad Austrije i njeno političkogospodarsko i kulturno središte. Grad leži na Dunavu u najistočnijem dijelu Austrije nedaleko od granice s SlovačkomMađarskom i Češkom, na raskršću putnih pravaca sjever-jug, povezujući Baltik s Jadranom, i zapad-istok, povezujući zapadnu i srednju Europu s jugoistočnom Europom i dalje Azijom. Povijest Beča počinje prije više od 4 tisućljeća čime se područje grada svrstava među najstarije ljudske naseobine na svijetu. Beč je tako jedna od najstarijih metropola u srcu Europe, carski grad i mjesto ukrštanja raznih kultura i utjecaja, grad koji je stoljećima imao vodeću ulogu u kreiranju političke scene Europe i ovog dijela svijeta. Bio je sjedište imperatora Svetog rimskog carstva, glavni grad Austrijskog carstva te Austro-Ugarske monarhije kada je i dostigao svoj vrhunac krajem 19. stoljeća i s oko 2.000.000 stanovnika predstavljao četvrti grad po veličini na svijetu (nakon LondonaPariza i New Yorka), kulturno središte, riječnu luku, industrijski i trgovački centar povezan s češkimmađarskim i južnoslavenskim zemljama. Sjedište je nekoliko međunarodnih organizacija: OPEC-a (Organizacije zemalja izvoznica nafte), IAEA-e (Međunarodne agencije za atomsku energiju) i UNIDO-a (Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda). Simbol Beča jest katedrala sv. Stjepana, sjedište bečkoga nadbiskupa, a zaštitnik grada jest sveti Leopold. Grad je, između ostalog, i jedno od najomiljenijih europskih odredišta turista iz čitavog svijeta ali i imigranata koji čine, posebno posljednjih godina, veliki dio u broju gradskog stanovništva. Grad godišnje posjete milijuna turista najviše zahvaljujući mnogobrojnim kulturno-povijesnim spomenicima i raznovrsnoj kulturnoj ponudi. Beč nosi i nadimak Glazbeni glavni grad je su u njemu živjeli kompozitori kao što je Wolfgang Amadeus Mozart ili Ludwig van Beethoven.